RAKT PÅ MÅL!

Denna del av verksamheten är bred och som den sportnörd jag är så ses bara möjligheter inom denna genrer.

Stort som smått, vi finns (tillsammans med olika samarbetspartners) där för ett WIN-WIN-samarbete!

Vill ni ha hjälp att utveckla er sport?

Ja det är inget snack om att nästan hela vår verksamhet handlar sport. Dock i en massa olika delar av idrottsvärlden. Vi ser egentligen inga begränsningar i vad ett samarbete skall kunna innehålla utan är öppna för det mesta. Har ni någon liten lös idé – lösningen har vi tillsammans!

Föreningar/förbund – kanske kan nedan vara något ni önskar stöttning med?

  • Administration
  • Projekt
  • Nya intäkter
  • Digital närvaro
  • Klubbchef
  • Arrangemang/event

Kommuner – vi hjälper gärna kommunal verksamhet med sin inblandning i idrottslivet. Det är ofta något som blir lite eftersatt då man inte riktigt har ”örat vid rälsen”, i många fall beroende på späckat schema med andra prioriteringar från högre instans.

Företag – Vill ert företag ha hjälp med att arrangera personalträffar eller tävlingar med sportslig inriktning? Här har vi god fantasi och hjälper gärna till med både planering och utförande av det upplägg som vi tillsammans snackar oss fram till.