Av alla intäkter som vi på Poppel Sport & event får in går 3% alltid till aktivt idrottande barn & verksamheter.

Enligt vår verksamhets affärsmodell lägger vi undan tre procent av alla intäkter till välgörande ändamål. Vi har satt ett upplägg på tills vidare fasta bidragsmottagare. Men de kan komma att ändras och om man är intresserad av att hitta stöttning till sin verksamhet så är det bara att ställa frågan.