Samarbete startat i Ulricehamn!

Samarbete med Brandperior i Ulricehamn

Ett skönt samarbete är startat i Ulricehamn med mediabyrån Brandperior AB. Samarbetet handlar om att erbjuda tredje part service inom ”Digital närvaro”.

Vi på poppelsport.se ansvarar främst för det skrivna ordet i det som i digitaliseringens tider benämns som content writing.

Detta ingår i delen Sajt i vårt erbjudande. I grunden har vi fokus på uppdrag inom idrottens liv, men i några fall är det en helt annan bransch som vi levererar texter till. Vi uppskattar att jobba brett och med olika samarbetspartners, tillsammans är man starkare!

Vi erbjuder:

Mellan oss på Poppel Sport & event och Brandperior AB har vi ett samarbete startat i Ulricehamn som kan erbjuda en riktigt bred portfölj. Respektive företags ägare har slående lika tankesätt och intressen i många olika delar av både arbetsliv och privatliv. Det ser vi som en oerhörd styrka. Med olika specialiteter i våra respektive kunderbjudanden ser vi oss själva som starka partners för företag, föreningar & andra sällskap. Alla som vill ha hjälp att närvara i det digitala samhället är av intresse..

Tillsammans hjälper vi i detta fall ett företag med dess digitala närvaro. Vi erbjuder exempelvis att sätta strategi och att vara operativa gällande bild, film & text i sociala medier. Inriktning på kundens digitala närvaro utvecklar vi efter att vi haft givande samtal med ansvarig hos kunds ansvarige.

Samarbete är vår grej:

Förutom att Poppel Sport & event och Brandperior AB tillsammans erbjuder fullskalig digital närvaro för tredje part så hjälper vi så klart även varandra med utveckling av nya idéer och nya tankesätt gällande våra egna respektive verksamheter.

Det blir intressant att se om detta samarbete på sikt blir så lyckat som vi själva ser att det finns potential att bli. För drygt 25 år sedan samarbetade vi på mittfältet i pojkallsvenskan i fotboll, galet skoj att vi nu hittar andra sätt att jobba tillsammans.

Nu kör vi!